De Kijker Kiest

Borgman

Psychologische thriller over mysterieuze zwerver, Camiel Borgman die zijn zinnen heeft gezet op een yuppengezin. Met zijn handlangers (onder wie regisseur Van Warmerdam zelf) neemt hij eerst de enorme tuin van hun villa onder handen. En vervolgens de gezinsleden. Borgman zit vol visuele vondsten en is even droogkomisch, vilein en vervreemdend als Warmerdams vorige films.  Het is de eerste film sinds 1975 die werd geselecteerd voor de hoofdcompetitie in Cannes, de Gouden Palm werd niet gewonnen.