Skip to content

Un Beau Matin, samen met het Trefpunt Alzheimer

Woensdag 14 december j.l. vertoonde LingeFilm in samenwerking met het Welzijn West Betuwe/Trefpunt Alzheimer de Franse film Un Beau Matin. Totaal waren er 40 bezoekers. Deze gevoelige film laat zien dat ondanks een ernstig zieke en dementerende vader het leven van dochter Sandra ‘gewoon’ doorgaat. De film is er niet op uit om te dramatiseren maar raakte bezoekers wel. De vraag, hoe je de zorg voor een ziek familielid kunt combineren met het ‘gewone leven’ is een universeel verhaal. Voor een Parijzenaar of een inwoner in West Betuwe is dat verhaal nauwelijks anders. Het nagesprek met deskundigen en ervaringsdeskundigen bood, zonder heel zwaar te worden, herkenning en soms emoties op. Daarmee werd het zoals een van de bezoekers zei een ‘mooie avond.